Prace wysokowościowe

Nasza firma korzystając z wieloletnich doświadczeń zajmuje się wykonywaniem różnego rodzaju prac, głównie przy zastosowaniu sprzętu i technik alpinistycznych. Nasze prace związane są przeważnie z branżą reklamową i budowlaną.

Z szeregu robót jakie wykonujemy wymieniamy poniżej najczęściej prowadzone przez naszą firmę:

 • montaże reklam
 • montaże konstrukcji stalowych
 • montaże instalacji elektrycznych i oświetlenia
 • montaże instalacji odgromowych
 • montaże rolet i żaluzji w trudno dostępnych miejscach
 • montaże i naprawa rur spustowych
 • uszczelnianie dylatacji
 • ekspertyzy techniczne, pomiary i inwentaryzacje konstrukcji stalowych
 • malowanie konstrukcji stalowych
 • malowanie ścian i elewacji
 • malowanie dachów
 • mycie elewacji szklanych i okien w trudno dostępnych miejscach
 • pielęgnacja i wycinanie drzew
 • usuwanie sopli i śniegu
 • inne

Przy zastosowaniu technik alpinistycznych i speleologicznych możemy wykonać niektóre prace dużo szybciej i łatwiej, a co za tym idzie taniej.

Nie muszą państwo ustawiać rusztowań lub sprowadzać podnośnika. Często nie ma możliwości dojazdu ciężkiego sprzętu, a ustawienie rusztowań jest zazwyczaj przedsięwzięciem kosztownym, wymaga niejednokrotnie wyrównywania terenu a czasami jest wręcz niemożliwe. Dla nas takie problemy nie istnieją. Dzięki wysokim umiejętnościom solidnie i szybko możemy wykonać większość prac.

Ponadto zastosowanie technik alpinistycznych umożliwia wykonywanie pracy na obiektach czynnych lub przy ograniczonym do minimum czasie ich wyłączenia, co oznacza mniejsze straty oraz szybkość wykonania usługi.