SZKOLENIA


Zapewniamy fachowe przeszkolenie z zakresu posługiwania się sprzętem alpinistycznym i jego wykorzystaniem przy pracach wysokościowych oraz w parkach linowych. Dysponujemy kadrą doświadczonych instruktorów Polskiego Związku Alpinizmu, zrzeszonych w Krakowskim Klubie Taternictwa Jaskiniowego, uprawnionych do tego typu szkoleń.


SZKOLENIE INSTRUKTORÓW PARKÓW LINOWYCH

Przeprowadzamy profesjonalne szkolenia instruktorów parków linowych.
Szkolenie prowadzimy zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN-EN 15567-2 Urządzenia sportowe i rekreacyjne - Tory linowe - Część 2: Wymagania dotyczące eksploatacji

pkt. 3.1 instruktor parku linowego
Osoba przeszkolona do podejmowania poniższych działań:

 • udzielania informacji w celu zapewnienia właściwego użycia sprzętu i urządzeń
 • sprawdzenia czy użytkownicy korzystają z właściwego sprzętu
 • oceny zdolności osoby do pokonania toru testowego
 • zapewnienia przestrzegania zaleceń bezpieczeństwa
 • wezwania ratownika jeśli to niezbędne
 • udzielania pomocy użytkownikom

pkt. 3.3 ratownik
Instruktor, który posiada umiejętności i kompetencje do bezpiecznego sprowadzania użytkowników na ziemię z dowolnego miejsca, dostępnego z systemem asekuracji, na torze linowym.


Program szkolenia w zakresie zasad obsługi parku linowego
na stopień Instruktor Ratownik Parku Linowego

Dzień pierwszy – ok. 6 godzin – wykład + zajęcia praktyczne.

Po pierwszym dniu szkolenia można otrzymać certyfikat Instruktor Parku Linowego

 • Podstawowe informacje o parkach linowych – stan prawny, obowiązujące normy – wykład.
 • Zasady BHP w miejscu pracy – wykład.
 • Zapoznanie się z linami i sprzętem alpinistycznym wykorzystywanym w parku linowym, omówienie ich parametrów – wykład oraz praktyka.
 • Nauka wiązania podstawowych węzłów – zajęcia praktyczne.
 • Nauka zakładania i obsługi sprzętu asekuracyjnego – zajęcia praktyczne.
 • Nauka prowadzenia szkolenia dla klientów – zajęcia praktyczne.
 • Omówienie różnych systemów asekuracyjnych wykorzystywanych w parkach linowych - wykład.
 • Techniki pokonywania przeszkód w parku linowym – zajęcia praktyczne.

Dzień drugi – ok. 6 godzin – zajęcia praktyczne.

Po dwóch dniach szkolenia można otrzymać certyfikat Instruktor Ratownik Parku Linowego

 • Nauka zjazdów na linie.
 • Techniki ewakuacji klientów z przeszkód
    - ewakuacja osoby przytomnej
    - ewakuacja osoby nieprzytomnej
    - wycofanie się z trasy za pomocą stanowiska „złodziejskiego”.
 • Ewakuacja klienta ze zjazdu tyrolskiego oraz „Skoku Tarzana” przy pomocy bloczka Pro Traxion.
 • Nauka podchodzenia na linie.
 • Zjazd awaryjny – półwyblinka.

Dzień trzeci (opcjonalnie) – ok. 6 godzin – zajęcia praktyczne.

Trzeci dzień szkolenia to dodatek, aby uzyskać umiejętności Operatora Ścianki Wspinaczkowej<

 • Nauka wiązania węzłów dodatkowych wykorzystywanych na ściankach wspinaczkowych.
 • Nauka obsługi przyrządów do asekuracji.
 • Omówienie i ćwiczenie różnych sposobów asekuracji (asekuracja na wędkę, asekuracja dolna, spotting).
 • Techniki wspinaczki.
 • Zasady bezpieczeństwa na ściance wspinaczkowej.
 • Obsługa techniczna sztucznej ściany.

Osoba, która przystępuje do kursu powinna mieć ukończone 18 lat oraz ważne badania lekarskie potwierdzające zdolność uczestnika kursu do pracy na wysokości.

Aby kurs na stopień Instruktor Ratownik Parku Linowego został zaliczony należy minimum wykonać samodzielnie pełną ewakuację z wycofaniem się z trasy parku linowego przy pomocy stanowiska „złodziejskiego”, w tym również zawiązać bezbłędnie węzeł ósemka oraz kluczka.

Obecność obowiązkowa na wszystkich zajęciach szkolenia pod rygorem nie otrzymania zaświadczenia.

Osoby niepotrafiące wykonać samodzielnie ewakuacji klienta z przeszkody, lub/oraz nie mogą pracować na wysokości ze względu na strach, choroby, inne czynniki. Otrzymają tylko certyfikat „Instruktor Parku Linowego” lub przy braku umiejętności nie zaliczą kursu.


SZKOLENIE DO PRAC WYSOKOŚCIOWYCH

Proponujemy szkolenie o różnym stopniu zaawansowania:

I stopień - szkolenie podstawowe

W zakres tego szkolenia wchodzą: podstawy asekuracji w terenie eksponowanym, nauka podstawowych węzłów zaczepienia, zapoznanie się ze sprzętem używanym przy pracach wysokościowych, podstawy BHP.

II stopień - szkolenie standardowe

Szkolenie to obejmuje zakres szkolenia standardowego plus: zjazdy na linie, wychodzenie po linie na przyrządach zaciskowych, przepinanie się na linie, zakładanie stanowisk zjazdowych, wykorzystanie technik linowych przy bardziej skomplikowanych ze względu na dostęp miejscach.

III stopień - szkolenie zaawansowane

Obejmuje wszystkie elementy szkolenia I i II stopnia plus: dochodzenie w trudno dostępne miejsca z "dolną asekuracją", osadzanie stałych punktów asekuracyjnych, zakładanie "tyrolek" oraz innych układów linowych pomocnych przy pracach wysokościowych, podstawy ratownictwa i autoratownictwa.

W zależności od potrzeb, możemy dostosować program szkolenia do specyfiki pracy wykonywanej później przez osoby przeszkolone.

  Zdjęcia ze szkoleń

  « Wróć do poprzedniej strony